Periyodik Kontrol ve Koruyucu - Bakım işleri

Periyodik Kontrol ve Bakım

Kiralanan veya satılan platformların kullanımları esnasında işletmelerin ilgili personeline Periyodik kontrol ve bakım işleri ile ilgili eğitim verilmektedir. 
Buna ek olarak kullanıcının tercihine bağlı olarak yıllık - aylık bakım anlaşmaları ile bakım işlerini kalifiye personelimiz ile yapmaktayız. Bakım anlaşması yapılması durumunda kullanıcının herhangi bir sarf malzemesi stoku yapmasına gerek kalmamakta ve düşük maliyetli servis gideri sağlanmaktadır.